Filmideen-Wettbewerb startet!

2. August 2021 | Neuigkeiten

Du siehst in Filmen nur selten Jugendliche, die so sind wie du? Du denkst, dass unsere Welt noch viel mehr Vielfalt und gegenseitigen Respekt braucht? Ausgrenzung,  Rassismus und Diskriminierung findest du furchtbar? Du fragst dich, welche Rolle du im Konstrukt Rassismus spielst? Du drehst gern selbst kleine Filme oder würdest total gern mal einen „richtigen“ Film machen? Dann her mit  deiner Filmidee, die sich mit  Ausgrenzung und Rassismus auseinandersetzt. Egal ob du deine Wunschvorstellung einer besseren Welt zeigst, Probleme ansprichst, die zu wenig Beachtung finden, oder Forderungen für ein schöneres und gerechteres Leben in Mecklenburg-Vorpommern formulierst.  Bis zum 24.09.2021 kannst du uns deine Filmidee schicken. Wir sind schon sehr gespannt! Alle Infos wie du teilnehmen kannst findest du hier.

 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Movie Idea Competition

You rarely see young people in films who are like you? You think our world needs much more diversity and mutual respect? Do you think exclusion and discrimination are terrible? Do you like to make little films yourself or would you really like to make a „real“ film? Then write us your film idea on the topics of exclusion and racism.

A jury will select a total of 10 film ideas in 3 age categories. With a bit of luck, your idea will be included and you can produce your own film. Klappe auf! will provide you with professional help in the form of media education. There will be a workshop for all winning teams and a film premiere in a cinema.

All young people between the ages of 12 and 25 who live in Mecklenburg-Vorpommern can take part. The deadline for submitting your idea is 24.09.2021. Use the film idea template at www.klappe-auf-mv.de/wettbewerb. Please write your application in German, English or Polish. If you don’t feel confident using these languages, please contact us. We will support you in developing your film idea.

Movie Idea Competition

Bardzo rzadko widujesz w filmach młodych ludzi, którzy są tacy jak Ty? Jesteś zdania, że świat potrzebuje jeszcze więcej takich wartości jak różnorodność i wzajemny szacunek? Uważasz, że wykluczenie i dyskryminacja to okropne mechanizmy? Sam/sama lubisz nagrywać filmików lub bardzo chcesz nakręcić „prawdziwy” film. Jeżeli tak, to przyślij nam swój pomysł na krótki film poruszający tematy wykluczenia i rasizmu.

Jury wybierze w trzech kategoriach wiekowych łącznie 10 pomysłów na film. Przy odrobinie szczęścia znajdzie się wśród nich Twoja propozycja i będziesz mógł/mogła nakręcić swój własny film. Klappe auf! zapewni Ci profesjonalną pomoc w postaci edukacji medialnej. Dla wszystkich zwycięskich zespołów przewidziane są warsztaty oraz premiera filmu w kinie.

W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy młodzi ludzie w wieku od 12 do 25 lat, mieszkający w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Termin nadsyłania pomysłów upływa 24.09.2021r. Skorzystaj z szablonu pomysłu na film na naszej stronie www.klappe-auf-mv.de/wettbewerb. Prosimy o zgłoszenia w języku niemieckim, angielskim lub polskim. Jeśli czujesz się niepewnie w tych językach, prosimy o kontakt z nami. Wesprzemy Cię w przygotowaniu Twojego pomysłu na film.

Mitmachen!

Du interessierst dich für die Angebote von Klappe auf!? Du hast Lust auf ein Filmprojekt? Du hast in deinem Leben Rassismus erfahren und möchtest dich mit anderen Jugendlichen mit ähnlichen Erfahrungen in einem sicheren und vorurteilsfreien Umfeld austauschen? Wir bieten Workshops für Jugendliche und geben Hilfestellung für Pädagog*innen zu antirassistischer Bildungsarbeit.

RAA-MV Logo
Europäischer Sozialfond
Europäische Fonds für regionale Entwicklung
Cybercroft Media - Logo
Cybercroft Media - Logo